Styrelse

Ralph Utbult, ordförande

Anna Qvil, vice ordförande

Ulla Bergius Utbult, kassör

Maritha Gilbert, ledamot

Maria Hedin-Jonsson, ledamot

Ewa Bodén, ersättare

Lisa Thudén, ersättare

Kontakt: bolleteater@gmail.com